"Fira" de Barcelona continua expandint-se. Aquesta entitat s'ha marcat un nou gol a l'portar un nou esdeveniment a Barcelona que, tot i no tenir tanta importància com el Mobile World Congress (amb 107.000 habitants) arrossega multitud d'empreses tecnològiques de el sector audiovisual.

El vídeo màrqueting és una estratègia que utilitza el contingut audiovisual per promocionar-lo en qualsevol mitjà audiovisual. Hi tècniques SEO (Search Engine Optimization) i SEM (Search Engine Marketing) que s'utilitzen per promocionar webs; al seu torn, també hi ha tècniques semblants per promocionar un vídeo amb un contingut determinat.

La realitat virtual es pot definir com un entorn virtual on l'escenografia i els objectes semblen reals. L'entorn, està creat mitjançant enginyeria informàtica, i per a l'usuari, cal un dispositiu per poder visualitzar el contingut virtual. Aquest dispositiu de visualització, de vegades, ve acompanyat de guants o vestits per ajudar a que...

Les càmeres de vídeo digitals poden capturar imatges a través d'una exploració entrellaçada o per un escaneig progressiu. Una imatge gravada amb escaneig progressiu registra cada quadre com si fos una imatge diferent, sense registrar cap tipus de camp.

La història de la digitalització d'un senyal de tv, transcorre a principis dels anys 60 amb una investigació desenvolupada per un enginyer anomenat Robert Lawrence Carbrey. Aquest enginyer va tenir l'enginy de desenvolupar un sistema de modulació per impulsos modificats que va originar la digitalització dels senyals de televisió a color amb 7 bits....

Per no entrar gaire en detalls tècnics direm que, el vídeo digital, representa imatges en moviment que estan codificades de manera digital (píxels). El vídeo analògic en canvi, està codificat mitjançant senyals analògiques (línies de TV). Existeixen nombrosos avantatges de el vídeo digital enfront de l'analògic.

La història de el vídeo, està molt unida a l'començament de la televisió. La programació en TV dels anys 50 i 60 era tota en directe. Gràcies a la gravació dels programes televisius es va poder organitzar i planificar molt millor, produint així d'una manera més efectiva tot el contingut televisiu. En la seva etimologia la paraula vídeo prové de...