Del vídeo analògic al vídeo digital

2018-12-07

Per no entrar gaire en detalls tècnics direm que, el vídeo digital, representa imatges en moviment que estan codificades de manera digital (píxels). El vídeo analògic en canvi, està codificat mitjançant senyals analògiques (línies de TV). Existeixen nombrosos avantatges de el vídeo digital enfront de l'analògic.

En el de vídeo digital, la qualitat no es veu afectada, ja que forma part d'un sistema totalment independent. Es poden fer còpies sense perdre qualitat.

En canvi, en un sistema analògic, la qualitat de la imatge varia segons el suport de la mateixa. Si la cinta o el reproductor estan afectats la imatge anirà perdent qualitat.

El vídeo digital es va introduir al voltant de l'any 1986 i primerament es va destinar per a estudis de TV (D1 Sony). Es gravava un senyal digital per components sense cap tipus de compressió dels arxius. Actualment, els formats digitals ja es poden comprimir i abasten diferents formats de formats H.264 i MPEG4. La connexió per vídeo digital per vídeo inclou HDMI, Display Port, DVI i SDI (Interfície digital).

El vídeo digital es pot emmagatzemar en un suport magnètic, en mitjans òptics com ara DVD i Blue-Ray, en targetes de memòria SD, es pot transmetre en directe per streaming o fins i tot emmagatzemar clips en el núvol. Com a curiositat, dir que el terme "vídeo digital" s'ha de diferenciar de el terme "DV" (tipus de vídeo digital que està enfocat per al consum).

En definitiva, l'evolució tecnològica audiovisual, ens permet fer la nostra tasca més fàcil i senzilla, i són moltes més els avantatges que els inconvenients. En termes d'edició, el sistema digital permet editar totes les imatges de forma no-lineal.

Bàsicament amb un programari instal·lat en un ordinador podem tenir les eines necessàries per poder editar el material audiovisual.

Amb el sistema analògic en canvi, el criteri seguit és el de fer una edició lineal amb un vídeo VTR, dos monitors, una taula de mescles i el suport en cinta magnètica. Una tasca molt més complicada i costosa de realitzar.

Un altre avantatge de el vídeo digital enfront de l'analògic són els colors. En un sistema digital els colors estan basats en tres senyals primàries de color (RGB); així els colors de la imatge apareixen de forma més exacta que en un format analògic, on els colors estan limitats a l'hora de la reproducció d'una imatge amb els seus nivells de brillantor i contraste.Y els més important és la no pèrdua de qualitat en la realització de còpies en un arxiu de vídeo o foto digital, mentre que antigament la pèrdua de qualitat era evident a l'realitzar còpies d'un mateix vídeo diverses vegades.

En conclusió, el vídeo digital és un sistema molt més eficient que l'analògic.