Vídeo màrqueting

2019-10-01

El vídeo màrqueting és una estratègia que utilitza el contingut audiovisual per promocionar-lo en qualsevol mitjà audiovisual. Hi tècniques SEO (Search Engine Optimization) i SEM (Search Engine Marketing) que s'utilitzen per promocionar webs; al seu torn, també hi ha tècniques semblants per promocionar un vídeo amb un contingut determinat.

El vídeo màrqueting té relació amb diverses tècniques utilitzades en publicitat (emplaçament) utilitzada des dels primers anys de la història de cinema.

El posicionament SEO i SEM d'un producte audiovisual a Internet, pot fer-se de manera complementària i no vol dir que s'hagi de pagar molts diners per poder promocionar un producte audiovisual a la xarxa.

Es necessita paciència i esforç.

El vídeo màrqueting té relació amb diverses tècniques utilitzades en disseny publicitari (emplaçament) utilitzada des dels primers anys de la història de cinema.

Dissenys Web Salamanca